SPRIJINIREA CONECTĂRII POPULAȚIEI CU VENITURI MICI LA REȚELELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE EXISTENTE ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
  • În data de 28.03.2024 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 286/PC cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) în calitate de finanțator al Investiției 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente, finanțată prin Componenta 1: Managementul apei, valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile acordate prin PNRR este de 12.721.335,05 lei (douăzeci și patru milioane nouă sute nouăsprezece mii două sute treizeci și cinci lei și treizeci bani), echivalentul a 2.585.900,00 euro (cinci milioane șaizeci și cinci mii patru sute euro), cu o intensitate a sprijinului de 100 %.

    Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, dar fără a depăși data de 30.06.2026 conform cererii de finanțare, calculate de la data semnării Contractului de finanțare.

    Numărul gospodăriilor sprijinite prin proiect : 1.361 pe raza a 24 de U.A.T.-uri, respectiv: comuna Braniştea, comuna Brezoaele, comuna Cobia, comuna Cojasca, comuna Crȃngurile, comuna Dragodana, comuna Dragomireşti, comuna Finta, comuna Gura Ocniței, comuna Hulubeşti, comuna Ludești, comuna Lungulețu, comuna Malu cu Flori, comuna Moroeni, comuna Morteni, comuna Nucet, comuna Ocnița, comuna Odobeşti, comuna Poiana, comuna Potlogi, comuna Răscăeți, comuna Slobozia Moară, comuna Şotȃnga, comuna Ulmi.Informatii de interes

Comunicat de Presa - Semnare Contract de Finantare PNRR Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)